Krok po kroku, czyli jak przystąpić do projektu.

Uczestnicy przedsięwzięcia to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą (filia, delegatura, oddział) oraz działalnością gospodarczą w województwie Warmińsko-Mazurskim, istniejące co najmniej 6 miesięcy przed uzyskaniem wsparcia. W ramach projektu kwalifikują się również pracownicy tych firm, zatrudnieni na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego przez co najmniej 3 miesiące przed przyznaniem wsparcia, na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo, możliwość skorzystania z projektu mają także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia.

Jeśli jesteś Pracownikiem i chcesz wziąć udział w kursie, szkoleniu, musisz omówić to z Pracodawcą. Twój Pracodawca musi wyrazić zgodę na Twoje szkolenie, ponieważ to Pracodawca otrzymuje dofinansowanie na twoje szkolenie, kurs i podpisuje umowę. Jeśli jesteś Pracodawcą i chcesz wziąć udział w kursie, szkoleniu sam decydujesz o swoim przedsiębiorstwie, wybierając dowolne szkolenie. Ponieważ to Pracodawca podpisuje umowę.

Pobierz i wypełnij „ formularz zgłoszeniowy uczestnika”. Formularz znajduję się poniżej. Wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać wyłącznie na adres e-mail: lubelskie@szkoleniaexpert.com.pl

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz potrzebnych dokumentów, rozpoczyna procedurę pozyskania środków. Po pozytywnej weryfikacji Pracodawca podpisuje umowę.

Wkład własny przedsiębiorcy/ pracownika wynosi od 10% do 50%. Kwotę wkładu własnego jesteśmy, wstanie podać po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego, ponieważ skład się na to kilka czynników ( wielkość przedsiębiorstwa, wykształcenie, grupa o niepełnosprawności, miejsce prowadzenia działalności, rodzaj szkolenia itp.). Z reguły wkład własny wynosi do 25%.

Po podpisanej umowie, oraz wpłacie wkładu własnego Pracodawca/Pracownik rozpoczyna wybrane szkolenie.

Dowiedz się więcej o projekcie:

(+48) 513 348 503

lubelskie@szkoleniaexpert.com.pl

WYBIERZ SWOJĄ KATEGORIĘ

Przewiń na górę