INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy, iż:

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA EXPERT ul. Karniszewicka 89 , 95-200 Pabianice, NIP 7311768304. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować pisząc na adres piotr@szkoleniaexpert.com.pl

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby nawiązać z nami współpracę prosimy od Ciebie podania danych zawartych w formularzu ofertowym, które znajdziesz na naszej stronie. Przesłanie nam formularza zgłoszeniowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest zawarciem umowy o współpracy. Przetwarzanie danych jest niezbędne, abyśmy mogli zrealizować postanowienia umowy wskazane w „krok po kroku” i skontaktować się z Tobą w jej sprawie. Podanie tych danych jest dobrowolne.

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy świadczyć nasze usługi, a Ty chcesz z nich skorzystać. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas.

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do udzielenia informacji o projekcie oraz pomoc i działanie w Twoim imieniu w aplikowaniu o środki na usługę szkoleniową realizowaną przez instytucję szkoleniową znajdującą się na terenie woj.: Łódzkiego.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz przesyłając formularz zgłoszeniowy, a które są niezbędne dla realizacji postanowień umowy przetwarzamy na podstawie niniejszych zapisów.
Dane, które podajesz dobrowolnie są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy stanowi firma hostingowa.

TWOJE PRAWA

Pamiętaj, że:
– masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, napisz do nas.
– masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
– masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z niemożnością jej realizacji.
– masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
– względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
– masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dane przechowujemy przez cały okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz po jej wygaśnięciu przez okres do możliwych roszczeń.

Zawsze możesz się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!

Przewiń na górę