NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Zarządzanie procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej – szkolenie zdalne online
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIE ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
40 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Osoby z sektora usług rozwojowych, które na co dzień są zaangażowane w koordynowanie realizacji zdalnych usług rozwojowych, realizujące swoje zadania bezpośrednio lub pośrednio związane z zarządzaniem procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest przede wszystkim przygotowanie pracownika do samodzielnego zarządzania zdalną usługą rozwojową oraz przygotowanie go do wdrażania działań prowadzących do realizacji zarządzania usługa rozwojową.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
część teoretyczna Wprowadzenie/ Metodologia zarządzania procesem świadczenia usługi rozwojowej zdalnej• Rozpoznanie kluczowych etapów oraz ich charakterystyka w odniesieniu do procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • Jak zaplanować realizację i sporządzić kosztorys, które zapewnią skuteczny przebieg procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • Przewiduj ryzyko, czyli omówienie łańcucha krytycznego • Umiejętności wprowadzania koniecznych zmian w procesie • Koordynacja pracy i delegowanie działań i odpowiedzialności • Komunikacja to podstawa – czyli skuteczna praca w ramach zespołu multidyscyplinarnego • Monitorowanie i dotrzymywanie terminów zgodne z wytycznymi • Ocena mocnych i słabych stron szkolenia, czyli proces ewaluacji jako podsumowanie dobrej usługi • Walidacja nabytej wiedzy w formie testu (e-mail wysyłany przez trenera do uczestników) 8
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
część praktyczna Metodologia zarządzania procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej w praktyce/ weryfikacja.• Praca z zespołem multidyscyplinarnym – dobór odpowiednich narzędzi online i ich umiejętne wykorzystanie przy realizacji procesu zdalnej usługi rozwojowej. Dropbox, Google Drive, Slack, Trello, Miro… • Świadczenie zdalnej usługi rozwojowej w praktyce – od procesu przygotowania po realizację – wspomagaj się odpowiednimi narzędziami. • Walidacja nabytych umiejętności – zadania przy użyciu omawianych narzędzi 8
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
część praktyczna Technologie w zarządzaniu procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej.• Najpopularniejsze programy i urządzenia wykorzystywane do realizacji zdalnych usług rozwojowych: Skype, Zoom, Google Meet, a może coś innego? Sprawdź i podejmij właściwą decyzję. • Popularne narzędzia i systemy online wspierające świadczenie zdalej usługi rozwojowej – Canva, Mind Master, Narzędzia TIK od Google, inne wybrane. 8
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
część praktyczna Technologie w zarządzaniu procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej/ weryfikacja.• Realizuj usługi rozwojowe przy użyciu odpowiednich narzędzi. Dobór odpowiednich. • Problem z TIK – gdzie szukać pomocy? • Środki ochrony urządzeń teleinformatycznych – jak się przygotować? • Weryfikacja nabytych umiejętności w formie zadań praktycznych 8
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
część teoretyczna Aspekty prawne, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwa w zarządzaniu procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej.Czym jest prywatność online? • Tożsamość cyfrowa – czym jest? Zalety i zagrożenia. Trwałość zamieszczanych informacji. • Ochrona wizerunku w sieci – o czym warto pamiętać. • Znajomość przepisów kluczem do bezpieczeństwa danych osobowych • Odpowiedzialność za usługę w kontekście sposobów śledzenia, usunięcia i modyfikacji informacji na jej interesariuszy i samej usługi • Korzystasz z sieci? Pamiętaj o ryzyku! • Świadomość to podstawa – sposoby na minimalizowanie ryzyka związanego z korzystaniem z TIK • Z szacunkiem do danych osobowych – czyli jak chronić dane osobowe, do których przetwarzania zostałeś upoważniony • RODO w odniesieniu do realizacji i zarządzania procesem świadczenia usług rozwojowych w formie zdalnej • Prawo autorskie i licencje – czyli jak uczciwość to podstawa. Zasady niezbędne do wykorzystywania treści cyfrowych w procesie rozwojowym. • Walidacja nabytej wiedzy w formie testu (e-mail wysyłany przez trenera do uczestników) 8
RAZEM 40
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po ukończonym szkoleniu uczestnik: W zakresie tematu „Metodologia zarządzania procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej”: • wymienia etapy oraz cechy charakterystyczne każdego etapu procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • planuje realizację procesu i kosztorysuje tak, aby zapewnić sprawny przebieg procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • dostrzega łańcuch krytyczny i przewiduje ryzyka tak, aby zapewnić sprawny przebieg procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • wprowadza konieczne zmiany w procesie, tak by osiągnąć zaplanowane rezultaty • przydziela odpowiedzialności i koordynuje działania tak, aby zapewnić sprawny przebieg procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • komunikuje się w ramach zespołu multidyscyplinarnego tak, aby zapewnić sprawny przebieg procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • monitoruje i dotrzymuje terminów tak, aby zapewnić sprawny przebieg procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • przeprowadza ewaluację procesu tak, aby doskonalić proces świadczenia zdalnej usługi rozwojowej W zakresie tematu „Technologie w zarządzaniu procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej”: • wymienia, jakie zadania procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej mogą być wykonane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych • obsługuje najbardziej popularne programy i urządzenia wykorzystywane do realizacji zdalnych usług rozwojowych • wymienia najważniejsze funkcjonalności platform edukacyjnych opartych o ICT, systemów i narzędzi online wspierających świadczenie zdalnej usługi rozwojowej • swobodnie korzysta z narzędzi online zaplanowanych do realizacji usługi rozwojowej • bierze odpowiedzialność za sprawne zapewnienie przebiegu procesu świadczenia zdalnej usługi rozwojowej • wskazuje gdzie znaleźć pomoc w rozwiązywaniu prostych problemów z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi TIK • prezentuje, jak chronić różne urządzenia ICT przed zagrożeniami W zakresie tematu „Aspekty prawne, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo w zarządzaniu procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej.”: • wskazuje granice i warunki wykorzystania zasad prywatności online – własnych i innych osób • wymienia zalety i zagrożenia związane z utrzymywaniem tożsamości cyfrowej • opisuje charakter trwałości i wpływu informacji zamieszczanych na własny temat online • wymienia sposoby ochrony siebie i innych uczestników procesu przed zagrożeniami dla wizerunku online • wymienia i stosuje przepisy związane z ochroną danych osobowych • prezentuje jak śledzić, usunąć lub zmodyfikować informacje na temat usługi i jej interesariuszy, za którą jest odpowiedzialny • rozumie ryzyka związane z korzystaniem z sieci • wymienia aktualne sposoby minimalizowania ryzyka związanego z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych • wymienia, jak chronić dane osobowe, do których przetwarzania został upoważniony • wymienia i stosuje przepisy związane z ochroną danych osobowych • wymienia i stosuje przepisy RODO • wymienia i stosuje zasady prawne związane z prawem autorskim i licencjami w zakresie niezbędnym do wykorzystywania treści cyfrowych w procesie rozwojowym.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader).
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Mikrofon Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader)Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Efekty kształcenia zostaną sprawdzone przez trenera za pomocą przeprowadzonych ćwiczeń praktycznych/ serii pytań dostosowanych w sposób indywidualny do poziomu danej grupy uczestników.
Przewiń na górę