NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
English for marketing. Getting to know eachother – podstawowe zwroty grzecznościowe, „smal talk” na spotkaniach służbowych. Opowiadanie o działalności firmy z branży kreatywnej, udzielanie podstwowych informacji.- usługa zdalna w czasie rzeczywistym
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
54 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie dedykowane jest pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw sektora MŚP. Kurs przygotowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i posługiwać się językiem angielskim w codziennych czynnościach i sytuacjach.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Pozwoli Uczestnikowi na wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie porozumiewania się językiem angielskim, co pozwoli firmie na poszerzenie grona klientów i przygotowanie pracowników do swobodnej realizacji zadań zleconych przez pracodawcę. Usługa podniesie zakres możliwości sprzedażowych i poziom obsługi klienta w przedsiębiorstwie otwierając się na nowych klientów anglojęzycznych. Cel edukacyjny Oprócz sprawdzonych metod nauczania korzystamy z elementów coachingu, szczególnie w zakresie motywacji do nauki, umiejętności komunikowania potrzeb i formułowania informacji zwrotnej oraz ćwiczenia koncentracji.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne 4
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne 4
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne 4
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne 4
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
• Czasy gramatyczne • Zakres leksykalny 8
DZIEŃ 6 ILOŚĆ GODZIN
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Zakres leksykalny 8
DZIEŃ 7 ILOŚĆ GODZIN
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Zakres leksykalny 4
DZIEŃ 8 ILOŚĆ GODZIN
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. 4
DZIEŃ 9 ILOŚĆ GODZIN
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. 4
DZIEŃ 10 ILOŚĆ GODZIN
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. 4
DZIEŃ 11 ILOŚĆ GODZIN
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. 2
DZIEŃ 12 ILOŚĆ GODZIN
• Podsumowanie całej usługi wraz z prezentacją zdobytej wiedzy 4
RAZEM 54
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany Po ukończeniu szkolenia: W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zakresie umiejętności Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanych, ma pogłębioną świadomość różnic pomiędzy swoją kulturą rodzimą a anglosaską.
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Słuchanie Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. Czytanie Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji. Mówienie Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię – bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących). Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia. Pisanie Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Informacje o materiałach dla uczestników usługi Uczestnicy będą otrzymywali materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader)
WARUNKI TECHNICZNE
Wymagania sprzętowe: Urządzenie ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader) Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
sposób walidacji usługi nastąpi poprzez ankiety w formularzu google ex ante, ex post oraz testu końcowego nastąpi indywidualna ocena osiągnięć uczestnika poprzez autoprezentację i jej ostateczny wynik. Ocena lektora prowadzącego zajęcia na podstawie obserwacji z zajęć.
Przewiń na górę