NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Wyzwania w zarządzaniu zespołem w branży kreatywnej, poprzez eliminację czynników stresogennych wpływających na jakość pracy – usługa zdalna w czasie rzeczywistym
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
28 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie dedykowane jest pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw sektora MŚP
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Cel biznesowy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z tematyką budowania równowagi w biznesie i życiu prywatnym. Uczestnik zdobędzie umiejętność radzenia sobie ze złymi nawykami ( odkładanie spraw na później ) i złodziejem czasu. Uczestnik pozna techniki usprawniające budowanie relacji i asertywnej komunikacji : komunikowanie, świadome zarządzanie komunikacją werbalną i niewerbalną, komunikacja asertywna. Cel edukacyjny Cel edukacyjny zostanie osiągnięty zarówno w obszarze wiedzy i umiejętności w zakresach : efektywnego zarządzania czasem ze szczególnym podziałem na czas prywatny i zawodowy oraz radzenia sobie ze stresem. Szkolenie przygotuje uczestnika do samodzielnej identyfikacji przyczyn stresu w zależności od charakteru pracy i zajmowanego stanowiska, jak i czynników, które mogą w negatywny sposób oddziaływać na środowisko pracy.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
Rozpoczęcie usługi – prezentacja trenera, zakres tematyczny, terminarz z wyszczególnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych, ćwiczeń, testów, ankiet oraz uzupełnienie ankiety ex ante. – wykład 2
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
Zarządzanie czasem – work-life balance Równowaga w biznesie i życiu prywatnym (czym jest równowaga, czynniki wpływające na poziom równowagi, elementy zaburzające równowagę) – wykład Psychologiczne uwarunkowania równowagi (określanie własnych potrzeb, rytm dobowy, wpływ emocji na zaburzenia równowagi, mechanizmy odpowiedzialne za brak równowagi) – ćwiczenia Moje zasoby (analiza mocnych i słabych stron, kompetencji, cech charakteru, przekonań i własnych schematów) – ćwiczenia 6
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
Czym jest stres, źródła stresu: Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna) – ćwiczenia Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres) – wykład Czy każdy stres jest zły. – ćwiczenia. 2
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
Czynniki wywierające wpływ na stres w miejscu pracy: Najczęstsze czynniki stresujące w miejscu pracy – ćwiczenia Działania służące eliminacji czynników stresujących. – ćwiczenia 6
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
Diagnoza własnej podatności na stres – ćwiczenia Jak kontrolować emocje prowadzące do stresu – metoda Epsteina – ćwiczenia Radzenie sobie z objawami stresu – ćwiczenia oddechowe, relaksacja progresywna Jacobsona, trening autogenny Schulza – ćwiczenia 2
DZIEŃ 6 ILOŚĆ GODZIN
Stres pod kontrolą: Działania profilaktyczne – ćwiczenia Kształtowanie umiejętności, które chronią nas przed narażaniem się na stres – ćwiczenia Strategie radzenia sobie ze stresem – ćwiczenia 6
DZIEŃ 7 ILOŚĆ GODZIN
Nowoczesne techniki radzenia sobie ze stresem – style radzenia sobie ze stresem przez pracowników w środowisku zawodowymi ich wpływ na przebieg procesu stresowego u pracowników oraz kierunki wykorzystania potencjału pracowników: Typy osobowości jako modyfikator procesu stresowego – ćwiczenia Wewnątrz zespołowa diagnoza organizująca i kierunkująca możliwości realizowanych ścieżek neutralizujących stres i rekomendacje działań profilaktycznych/interwencyjnych. – ćwiczenia 4
RAZEM 28
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po szkoleniu Uczestnik : -będzie miał świadomość, że biznes i zycie prywatne to dwa osobne środowiska, jednak wzajemnie na siebie wpływające. -będzie potrafił planować,organizować,wdrażać oraz definiować granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym. -zdobędzie umiejętności definiowania i reagowania na sytuacje stresowa za pomocą poznanych technik i narzędzi.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Informacje o materiałach dla uczestników usługi Uczestnicy będą otrzymywali materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF(np. Adobe Reader)
WARUNKI TECHNICZNE
Wymagania sprzętowe: Urządzenie ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader) Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób walidacji usługi nastąpi poprzez ankiety w formularzu google ex ante, ex post oraz testu końcowego nastąpi indywidualna ocena osiągnięć uczestnika poprzez autoprezentację i jej ostateczny wynik
Przewiń na górę