NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
ZDALNE KOMUNIKOWANIE SIĘ NA PRZYKŁADZIE OBSŁUGI FUNKCJONALNOŚCI KOMUNIKATORA ZOOM, PODSTAWY OBSŁUGI TABLETA W OPARCIU O SYSTEM ANDROID, WRAZ Z INSTALACJĄ I PRAKTYCZNYM OMÓWIENIEM FUNKCJONALNOŚCI WYBRANYCH APLIKACJI UŻYTKOWYCH, CYBERBEZPIECZEŃSTWO , SOCIAL MEDIA – SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
132 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Osoby czynne zawodowo, które ukończyły 50 lat najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia i chcą podniesć swoje kwalifikacje.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykonywania pracy w formie zdalnej i biegłego komunikowania się za pośrednictwem nowoczesnych form komunikacji internetowej. Szkolenie przygotuje do obróbki i tworzenia dokumentów jak również do podwyższenia poziomu swojej kariery poprzez zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
-Wprowadzenie -Podstawy obsługi komunikatora Zoom: 1.wideorozmowy przez Internet 2.obsługa czatu 3.udostępnianie ekranu urządzenia innym rozmówcom 4.rejestrowanie konta w serwisie Zoom 5.tworzenie własnego pokoju rozmowy 6.obsługa podstawowych funkcji 8
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
-Podstawy obsługi tabletu 1.łączenie się z Internetem, czym jest Bluetooth, itp. 2.omówienie podstawowych funkcji urządzenia 3.Instalacja aplikacji Zoom na urządzeniu mobilnym 4.zakładanie konta Google 5.wysyłanie poczty Gmail 8
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
-obsługa/ omówienie aplikacji fabrycznych 1.Kalendarz 2.Mapy Google 3.Aparat 4.dysk Google 5.Sklep Play 6.inne 8
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
-omówienie ustawień tableta 1.zmiana tapety 2.zmiana ustawień wyświetlacza 3.ustawienia dźwięku 4.ustawienia powiadomień i aplikacji 5.opcje zabezpieczeń 6.inne 8
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
-Aplikacja Sklep Play w praktyce 1.Wyszukiwanie aplikacji 2.Instalowanie aplikacji 3.Praktyczne omówienie działania wybranych aplikacji -Aplikacje odtwarzające muzykę i film 1.Wyszukiwanie utworów i programów 2.Tworzenie własnych list odtwarzania 3.Podcasty – wyszukiwanie i odtwarzanie na przykładzie wybranej aplikacji 4.Pozostałe wybrane funkcje -Inne aplikacje użytkowe 8
DZIEŃ 6 ILOŚĆ GODZIN
-Aplikacje związane z komunikacją miejską 1.Wyszukiwanie dostępnych połączeń 2.Rozkłady jazdy 3.Pozostałe wybrane funkcje -Inne aplikacje użytkowe -Praktyczne omówienie działania wybranych aplikacji 1.Inne aplikacje użytkowe 8
DZIEŃ 7 ILOŚĆ GODZIN
-Praktyczne omówienie działania wybranych aplikacji 8
DZIEŃ 8 ILOŚĆ GODZIN
-Aplikacje do obróbki plików zdjęciowych 1.Przycinanie zdjęć 2.Retusz/ upiększanie zdjęć 3.Pozostałe wybrane funkcje 8
DZIEŃ 9 ILOŚĆ GODZIN
-Podstawy wyszukiwania danych w Internecie -Wyszukiwanie plików wideo w serwisie YouTube 1.obsługa aplikacji YouTube 2.subskrybowanie kanałów 3.dodawanie plików wideo do listy „do obejrzenia” 4.pozostałe wybrane funkcje -Obsługa Aplikacji Chrome 1.podstawy obsługi 2.dodawanie zakładek 3.zarządzanie zakładkami 4.historia – kasowanie 5.pozostałe wybrane funkcje -Wyszukiwanie w serwisie Wikipedia 1.omówienie podstaw obsługi 2.wyszukiwanie informacji 3.pozostałe wybrane funkcje 4.aplikacja Wikipedia na urządzenia w systemie Android -Metody wyszukiwania w Google.pl 1.wyszukiwanie tekstów w treści stron 2.wyszukiwanie słów w nazwach stron 3.wyszukiwanie synonimów 4.wyszukiwanie podobnych stron 5.wyszukiwanie informacji w wybranej witrynie 6.inne wybrane metody 8
DZIEŃ 10 ILOŚĆ GODZIN
-Podstawy cyberbezpieczeństwa *Zabezpieczenie urządzenia 1.omówienie wybranych programów antywirusowych dla systemu Android i Windows 2.instalacja programu antywirusowego na urządzeniu mobilnym (tablet) 3.omówienie tematyki aktualizacji 4.omówienie tematu kopii bezpieczeństwa 5.omówienie wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa *Podstawy bezpieczeństwa zakupów online *Omówienie zagrożeń płynących z poczty e-mail 1.przykłady niebezpiecznych wiadomości e-mail *Podstawy ochrony danych osobowych w sieci 8
DZIEŃ 11 ILOŚĆ GODZIN
– Zakupy online 1.omówienie podstaw i korzyści związanych z zakupami online 2.Instalacja i omówienie aplikacji Allegro 3.Instalacja i omówienie aplikacji OLX 4.Instalacja i omówienie aplikacji Blix 8
DZIEŃ 12 ILOŚĆ GODZIN
-Zakupy online 1.Instalacja i omówienie aplikacji Ceneo 2.Instalacja i omówienie aplikacji Otomoto 3.Inne wybrane 8
DZIEŃ 13 ILOŚĆ GODZIN
-Hotspot w praktyce – udostępnianie internetu z telefonu na tablet -Facebook 1.instalacja aplikacji na urządzeniu z systemem Android 2.zakładanie konta 3.ustawienia prywatności i bezpieczeństwo 9
DZIEŃ 14 ILOŚĆ GODZIN
-Facebook *konfiguracja *podstawy funkcjonowania aplikacji Facebook 1.wyszukiwanie i dodawanie znajomych 2.tworzenie postów 3.wyszukiwanie stron typu fanpage 4.pozostałe wybrane funkcje 9
DZIEŃ 15 ILOŚĆ GODZIN
-Instagram 1.instalacja aplikacji 2.tworzenie profilu użytkownika 3.omówienie wybranych funkcji serwisu 9
DZIEŃ 16 ILOŚĆ GODZIN
-Pakiet Office na urządzeniu mobilnym (tablet) z systemem Android 1.instalacja aplikacji 2.omówienie wybranych funkcji 3.tworzenie i edycja plików 4.pozostałe wybrane funkcje aplikacji -Weryfikacja nabytych umiejętności (seria pytań i zadań praktycznych weryfikowanych na bieżąco przez prowadzącego) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięć w harmonogramie usługi – zajęcia odbywają się z uwzględnieniem zadań praktycznych i ich przebieg uzależniony jest od pracy uczestników. 9
RAZEM 132
EFEKTY USŁUGI (PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ/KSZTAŁCENIA
Po zakończonym szkoleniu uczestnik: -obsługuje komunikator internetowy ZOOM -stosuje metody zdalnego udostępniania ekranu swojego urządzenia innym uczestnikom spotkania online -tworzy spotkania online w programie ZOOM -charakteryzuje i wdraża funkcjonalności związane z ustawieniami platformy ZOOM -stosuje udostępnianie prezentacji/ dokumentów podczas spotkania online jego innym uczestnikom -konfiguruje urządzenie mobilne z systemem Android (tablet) -obsługuje urządzenia typu tablet -tworzy i konfiguruje pocztę e-mail w serwisie Gmail/ konto Google -obsługuje aplikacje mobilne do wysyłania i odbierania e-maili -definiuje zastosowanie i obsługuje podstawowe aplikacje firmy Google -obsługuje aplikacje przydatne do prowadzenia kampanii promocyjnych i marketingowych -stosuje aplikację nawigującą Google Maps -posługuje się terminologią związaną z aplikacjami i urządzeniami mobilnymi -konfiguruje ustawienia urządzeń mobilnych typu tablet -charakteryzuje i wdraża zabezpieczenia ekranu urządzeń mobilnych -definiuje sposoby bezpewodowego łączenia się i funkcji pokrewnych , w szególności Wi-Fi, bluetooth, tethering -obsługuje aplikację Sklep Play -wyszukuje oraz instaluje aplikacje w Sklepie Play -swobodnie optymalizuje działania urządzeń mobilnych w zakresie ich wydajności -obsługuje nowoczesne rozwiązania służące do tłumaczeń językowych w mowie i piśmie -obsługuje aplikacje odtwarzające muzykę i filmy -wyszukuje utwory i programy oraz tworzy własne list odtwarzania -obsługuje aplikacje związane z komunikacją miejską -obrabia pliki zdjęciowe w zakresie retuszu, fotomontażu, zastosowania środków artystycznych i innych wybranych -obsługuje tablet; w oparciu o system Android -obsługuje aplikacje przydatne do prowadzenia kampanii promocyjnych i marketingowych -stosuje programy wspomagające wykonywanie zadań -posługuje się terminologią w zakresie obróbki zdjęć, tworzenia grafik z fotografii -posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych -korzysta z publikacji elektronicznych -stosuje metody wyszukiwania wyszukiwarki Google
-obsługuje przeglądarkę Chrome, w szczególności zarządza zakładkami, historią przeglądania oraz otwartymi kartami -wyszukuje i zarządza zawartością aplikacji YouTube, w tym subskrybcjami i playlistami -charakteryzuje składowe aplikacji Wikipedia, swobodnie porusza się w jej ramach oraz wyszukuje niezbędne informacje -definiuje zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa -ocenia ryzyko i zna sposoby postępowania dot. bezpieczeństwa w obsłudze poczty e-mail -stosuje zasady bezpieczeństwa zakupów online -definiuje podstawy ochrony danych osobowych w sieci Internet -charakteryzuje korzyści i podstawy związane z zakupami online -rozróżnia, instaluje i obsługuje aplikacje służące do dokonywania zakupów w Internecie -tworzy oferty w popularnych serwisach sprzedażowo-zakupowych w Internecie -stosuje funkcję hotspot -konfiguruje podstawowe funkcje w serwisie Facebook -komunikuje się z wykorzystaniem aplikacji Messenger, w szczególności używając wideorozmów, rozmów głosowych oraz chatu -definiuje i ustawia funkcje dotyczące bezpieczeństwa i prywatności konta facebook -monitoruje i rozpoznaje potencjalne zagrożenia związane z wykorzystywaniem konta facebook -tworzy i zarządza profilami osobowymi, grupami oraz fanpage w aplikacji Facebook -tworzy konto w serwisie Instagram -zarządza profilem Instagram, w tym tworzy posty, dodaje do listy obserwowanych i wyszukuje niezbędne materiały -definiuje główne funkcje pakietu Office w wersji mobilnej -tworzy proste tabele w aplikacji Excel -tworzy prezentacje w aplikacji PowerPoint -tworzy dokumenty tekstowe i edytuje ich zawartość -formatuje tekst i układ stron dokumentów tekstowych -rozróżnia funkcje aplikacji Office i dostosowuje ich wykorzystanie celem wykonania danego zadania
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Informacje o materiałach dla uczestników usługi Uczestnicy będą otrzymywali materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader) Warunki uczestnictwa Każdy uczestnik musi mieć ukończony 50. rok życia w dniu rozpoczęcia szkolenia.
WARUNKI TECHNICZNE
Wymagania sprzętowe: Urządzenie ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader) Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Usługa szkoleniowa nie jest zakończona egzaminem. Po zakończonej usłudze szkoleniowej uczestnik otrzymuje zaświadczenia o ukonczeniu szkolenia
Przewiń na górę