NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Planowanie i prowadzenia szeroko pojętych działań marketingowych w mediach społecznościowych z wykorzystaniem w wyszukiwarce – szkolenia zdalne online
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIE ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
72 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Osoby pracujące, które potrzebują kompleksowego ytrwalenia wiedzy w zakresie mediów społecznościowych, a także rozpoczynającego pracę w działach marketingu bezpośredniego specjalizującego się w social media lub osoby, które dotychaczas proacowały w marketingu tradycyjnym i przechodzą do działów digitalowych lub roszerzają zakres swoich obowiązków o social media.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i pozyskanie wiedzy w zakresie planowania działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce. W procesie kształcenia podejmowane są działania praktyczne mające na celu przygotowanie do samodzielnej pracy marketingowej w obszarze działań zawiązanym z Search Engine Marketing. Szkolenie w 80% skupia się na działaniach praktycznych, w 20% na teoretycznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
Wprowadzenie do SEM – Czym jest SEarch Engine Marketing, czyli SEM=SEO+PPC -Najnowsze trendy w marketingu internetowym – Słownik pojęć związane z SEOD 8
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
Search Engine Optimization – liczy sie strategia! – Elementy strony internetowej podlegające działaniom optymalizacyjnym – Najczęściej popełniane błędy – Mapa strony – Audyt SEO – jak go poprawnie przeprowadzić ? – Ustalenie celów SEO. – Określenie bazy słów kluczowych – Tworzenie wartościowych i zoptymalizwoanych treści – Rodzaje linków i ich wpływ na SEO – UX. Użytkowanie przede wszystkim! 8
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
Systemy reklamy w wyszukiwarkach internetowych – GoogleAds – Zacznij od strategii PPC, czyli planowania do realizacji! – Ustalenie celu kampanii -Ustal budżet kampanii – Dobór odpowiednich fraz kluczowych -Określ swoich odbiorców – Rodzaj urządzeń, lokalizacja…. – Tworzenie atrakcyjnych tekstów reklamowych PPC – Strona docelowa? Czyli do czego kierujesz swoich potencjalnych klientów? 8
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
Monitorowanie skuteczności i efektywności wdrażanych rozwiązań – Jak wdrożyć Google Analytics – Google Analytics w praktyce – Jak stworzyć dobry raport ? – Optymalizacja budżetu i założeń kampanii PPC z uwzględnieniem jej efektywności 8
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
Przydatne narzędzie pracy w Search Engine Marketingu : – PageSpeed Insights – Google Search Console – Google Tags Menager – Planer słów kluczowych – inne wybrane 8
DZIEŃ 6 ILOŚĆ GODZIN
Strategia w mediach społecznościowych – Od czego zacząć ? Wyznacz cel i podążaj za nim! – Analiza wstępna – Co wiesz o swojej konkurencji ? – Jaki jest Twój idelany klient ? Określanie grupy docelowej – Planuj! Harmonogram w praktyce – Określ swój budżet. -Grupa czy strona ? Facebook, Instagram a może coś innego ? Podejmij decyzję w opraciu o dane. – Przykłady prawidłowo obranych działań w mediach społecznościowych- omówienie skuteczności i efektów – Przykłady błędnie obranych działań w mediach społecznościowych – omówienie skuteczności i efektów. – Jak poprawnie założyć i prowadzić fanpage na facebooku zgodny z obranym celem ? 8
DZIEŃ 7 ILOŚĆ GODZIN
Popularne, ułatwiające pracę i niezbędne narzędzie w prowadzeniu działań marketingowych w social media – Business Suite of Facebook – Aplikacja Reklamy na urządzeniu mobilnym – Menadżer reklam – Canva – inne – wybrane 8
DZIEŃ 8 ILOŚĆ GODZIN
Jak przygotować i dystrybuować treści w poszczególnych kanałach i w odniesienu do wybranej grupy odbiorców – Sposoby komunikacji – zdjęcia, wideo, transmisje live, relacje, aktywność w grupach – Budowanie relacji z odbiorcą – Case Stady – przykłady dobrej i niewłaściwej komunikacji z grupą odbbiorców – Nie spamuj- stracisz więcej niż zyskasz – Komunikacja to nie tylko tworzenie postów. Spójność marki w odniesieniu do celi i grupy – zdjęcie w tle, sposób pisania, kolorystyka – Jak reagować na kryzys ? Negatywne opinie – brak zasięgów – Jak stworzyć treść która przyciągnie Twoich odbiorców ? 8
DZIEŃ 9 ILOŚĆ GODZIN
Planowanie płatnych kampanii marketingowych w oparciu o FacebookAds/ monitorowanie skuteczności i efektywności wdrażanych rozwiązań 8
RAZEM 72
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po zakończonym szkoleniu uczestnik : – identyfikuje nowe trendy w marketingu internetowym – projektuje strategie PPC i SEO – definiuje elementy stron WWW, które mogą podlegać działaniom optymalizacji (SEO) -posługuje się pojęciami z zakresu Search Engine Optimazation – określa niezbędnę działania marketingowe i dobiera do nich odpowiednie narzędzia SEO – przeprowadza wstępny audyt SEO z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi – korzysta z narzędzi analizujących pozycję strony w wyszukiwarce Google. strukturę linkowania i wydajność strony ( np. szybkość ładowania), profil linków, widoczność, itp. – samodzielnie planuje i realizuje działania marketingowe z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych i sieci reklamowych -optymalizuje podjęte działania związane z SEM – raportuje działania marketingowe w obszarze Search Engine Marketing – posługuję się GoogleAds- system reklamy w wyszukiwarkach internetowych – obsługuje Google Analytics, jako system analityki internetowej – formułuje zalecenia dotyczące działań marketingowych z wykorzystaniem wyszukiwarek – zna schamaty zachowań użytkowników mechanizmów wyszukiwawczych – samodzielnie analizuje dane dotyczące podjętych działań i ruchu użytkowników – wdraża kampanie reklamowe w systemach reklamy w wyszukiwarce internetowej – optymalizuje budżet kampanii pod kątem jej efektywności – potrafi dobierać słowa kluczowe – samodzielnie planuje i prowadzi działania marketingowe w mediach społecznościowych – stosuje adekwatne strategi i taktyki – rozpoznaje i charakteryzuje potrzeby grupy docelowej – dobiera właściwe kanały komunikacji i traeści w oparciu o dane analityczne dla danej grupy docelowej – przygotwuje i dystrybuuje treści dla poszczególnych kanałów internetowych – komunikuje się z odbiorcami – buduje trwałe relacje z odbiorcami – przewiduje i reaguje na kryzysy – planuje kampanie płatne w wybranych mediach społecznościowych – posługuje się odpowiednimi narzędziami – wykorzystuje adekwatne algorytmy reklamowe w zależności od zamierzonego celu – optymalizuje płatne działania marketingowe w social media w oparciu o wynik – tworzy spójny wizerunkowo content w mediach społecznościowych – monitoruje skuteczność i efektywność wdrażanych roziązań – zarządza profilem firmowym Facebook, Instagram – wykorzystuje oprogramowanie Meta Business Suite
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymuję materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader). Ponadto otrzymuję onformacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia.
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Mikrofon Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https : //zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo. W przypadku widoku galerii i/lub wideo HD 720p: ok.1,5 MB/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 mb/s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb /s. Do korzystanie z materiałów szkoleniowych/ powtórzniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader ) Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się : Weryfikacja nabytych umiejętności odbywa się wielotorowo. Prowadzący usługę szkoleniową na bieżąco obserwuje sposoby rozwiązywania zadanych ćwiczeń przez uczestników, prowadzi debaty w grupie w odniesieniu do wykonywanych ćwiczeń praktycznych, oraz symulacje zdarzeń, określających sposób zachowania uczestników szkolenia w odniesieniu do danej sytuacji.
Przewiń na górę