NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Sprzedaż w gospodarce cyfrowej i zarządzanie marketingiem personalnym oraz tożsamością w sieci – szkolenie zdalne online
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
60 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Osoby pracujące, które potrzebuję kompleksowego utrwalenia wiedzy w zakresie zarządzania marketingiem personalnym i tożsamością cyfrową oraz sprzedażą w gospodarce cyfrowej, a także osoby rozpoczynające pracę w wymienionym zakresie.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i pozyskanie wiedzy w zakresie sprzedaży w gospodarce cyfrowej i zarządzania marketingiem personalnym oraz tożsamością w sieci. W procesie kształcenia podejmowane są działania praktyczne mające na celu przygotowanie do samodzielnej pracy. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
• E-commerce: najważniejsze pojęcia • Zasady działania i korzyści nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wraz z przykładami • Budowanie cyfrowej ścieżki klienta • Zasady funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw • Strategia rozwoju e-commerce: od wdrożenia poprzez analizę i wnioski • Działania sprzedażowe dostosowane do ścieżki klienta 8
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
• Rozwiązania wykorzystywane w logistyce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej – które wybrać? Przykłady • Cyfrowe rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem 8
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
• Wybrane platformy e-commerce: omówienie, porównanie różnorodności oraz identyfikacja właściwych rozwiązań 8
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
• E-commerce w praktyce: działania sprzedażowe w oparciu o system CMS WooCommerce 8
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
• Narzędzia wspierające działania e-commerce. Integracja platformy e-commerce z wybranymi rozwiązaniami w oparciu o system CMS WooCommerce 8
DZIEŃ 6 ILOŚĆ GODZIN
• Tożsamość cyfrowa – czym jest? Zalety i zagrożenia. • Trwałość zamieszczanych informacji • Ochrona wizerunku w sieci – o czym warto pamiętać • Korzystasz z sieci? Pamiętaj o ryzyku! • Świadomość to podstawa – sposoby na minimalizowanie ryzyka związanego z korzystaniem z TIK • Jak zacząć budowanie marki osobistej? • Media społecznościowe a personal branding • Narzędzia pomocne w budowaniu marki osobistej 8
DZIEŃ 7 ILOŚĆ GODZIN
• Dropbox • Google Drive • Narzędzia TIK od Google • Canva • Narzędzia do retuszu zdjęć • Trello • Mirro 8
DZIEŃ 8 ILOŚĆ GODZIN
• Ochrona wizerunku w sieci • Ochrona wizerunku w prawia autorskim • Pozowanie do zdjęć za wynagrodzeniem • Wizerunek osoby powszechnie znanej • Zdjęcie grupowe • Forma zgody na rozpowszechnianie wizerunku • Wizerunek jako dana osobowa • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej • Wynalezek • Know-how • Wzór użytkowy • Znak towarowy • Wzór przemysłowy • Oznaczenie geograficzne • Topografia układu socjalnego •Ochrona praw autorskich • RODO 4
RAZEM 60
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po zakończonym szkoleniu uczestnik: • Wymienia przykłady i zasady działania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w e-commerce • Identyfikuje korzyści ze stosowania rozwiązań e-commerce • Charakteryzuje metody budowania cyfrowej ścieżki klienta • Identyfikuje cyfrowe rozwiązania do zarządzania relacji z klientem • Charakteryzuje zasady funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw • Charakteryzuje narzędzia cyfrowe wspierające logistykę i dystrybucję w gospodarce cyfrowej oraz korzyści płynące z ich wykorzystania • Analizje i wyciąga wnioski ze strategii rozwoju e-commerce • Identyfikuje właściwe narzędzia wspierające działania e-commerce • Proponuje działania sprzedażowe dostosowane do ścieżki klienta • Identyfikuje rozwiązania wykorzystywane w logityce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej oraz potrafi wybrać najbardziej korzystne • Wymienia zalety i zagrożenia związane z utrzymywaniem tożsamości cyfrowej • Opisuje charakter trwałości i wpływu informacji zamieszczanych na własny temat online • Rozumie ryzyka związane z korzystaniem z sieci • Wymienia aktualne sposoby minimalizowania ryzyka związanego z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych • Potrafi budować markę osobistą przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi • Potrafi korzystać z narzędzi: Dropbox, Google Drive, Narzędzia TIK od Google, Canva, • Narzędzia do retuszu zdjęć, Trello, Mirro • Potrafi ochronić wizerunek w sieci • Potrafi ochronić wiezrunek w prawie autorskim • Potrafi pozować do zdjęć za wynagrodzeniem • Zna formy zgody na rozpowszechnianie wizerunku • Potrafi ochronić właśność intelektualną i przemysłową • Zna i potrafi korzystać z pojęć takich jak: wynalazek, know-how, wzór użytkowy, znak towarowy, wzór przemysłowy • Potrafi korzystać z oznaczenia geograficznego oraz topografii układu socjalnego • Zna i potrafi korzystać z zasad RODO • Planuje działania w oparciu o potrzeby klientów • Dostrzega różnorodności potrzeb klientów • Komunikuje w sposób łatwy do zrozumienia. • Przekonuje współpracowników i klientów do własnego zdania. • Interpretuje wskaźniki i ocenia efekty działań e-commerce. • Stosuje niestandardowe rozwiązania
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymuję materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader). Ponadto otrzymuję onformacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia.
WARUNKI TECHNICZNE
Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Mikrofon Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https : //zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo. W przypadku widoku galerii i/lub wideo HD 720p: ok.1,5 MB/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 mb/s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb /s. Do korzystanie z materiałów szkoleniowych/ powtórzniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF ( np. Adobe Reader ) Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia.
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się : Weryfikacja nabytych umiejętności odbywa się wielotorowo. Prowadzący usługę szkoleniową na bieżąco obserwuje sposoby rozwiązywania zadanych ćwiczeń przez uczestników, prowadzi debaty w grupie w odniesieniu do wykonywanych ćwiczeń praktycznych, oraz symulacje zdarzeń, określających sposób zachowania uczestników szkolenia w odniesieniu do danej sytuacji.
Przewiń na górę