Krok po kroku, czyli jak przystąpić do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), duże przedsiębiorstwa, które: posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą w województwie Świętokrzyskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na UMOWĘ O PRACĘ na terenie województwa świętokrzyskiego. Z projektu może skorzystać także OSOBA PROWADZĄCA JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na samozatrudnieniu.

Jeśli  jesteś Pracownikiem i chcesz wziąć udział w kursie, szkoleniu, musisz omówić to z Pracodawcą. Twój Pracodawca musi wyrazić zgodę na Twoje szkolenie, ponieważ to Pracodawca otrzymuje dofinansowanie na twoje szkolenie, kurs i podpisuje umowę.   Jeśli jesteś Pracodawcą i chcesz wziąć udział w kursie, szkoleniu sam decydujesz o swoim przedsiębiorstwie, wybierając dowolne szkolenie. Ponieważ to Pracodawca podpisuje umowę.

Pobierz i wypełnij „ formularz zgłoszeniowy uczestnika”. Formularz znajduję się poniżej. Wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać wyłącznie na adres e-mail: swietokrzyskie@szkoleniaexpert.com.pl

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz potrzebnych dokumentów, rozpoczyna procedurę pozyskania środków. Po pozytywnej weryfikacji Pracodawca podpisuje umowę.

Wkład własny przedsiębiorcy/ pracownika wynosi od 10% do 50%. Kwotę wkładu własnego jesteśmy, wstanie podać po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego, ponieważ skład się na to kilka czynników ( wielkość przedsiębiorstwa, wykształcenie, grupa o niepełnosprawności, wiek, miejsce prowadzenia działalności, rodzaj szkolenia itp.). Z reguły wkład własny wynosi do 25%.

Po podpisanej umowie, oraz wpłacie wkładu własnego Pracodawca/Pracownik rozpoczyna wybrane szkolenie.

Wybierz miasto na szkolenie

Przewiń na górę